Results 1 to 3 of 3

Thread: bbm name

 1. #1
  Join Date
  Mar 2012
  Device
  8520
  Posts
  1

  bbm name

  i would like to know if you can add you football league teams crest into your bbm name? 2. #2
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  New Mexico USA
  Device
  9900 Bold
  OS
  7.1.0.250 (B648)
  Carrier
  T-Mobile USA
  Posts
  182
  Quote Originally Posted by wayne1988 View Post
  i would like to know if you can add you football league teams crest into your bbm name?
  Good morning Bruce (lol), Welcome to the best blackberry community on the net.

  I will look into this for you. From what I can recall form memory it has the general shapes. Star, diamond. etc... it has flags like the USA and UK flag. and also some zodiac symbols.

  ill try to find a list for you.

  Lshap
  Last edited by lshap; 03-02-2012 at 10:35 AM.

 3. #3
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  New Mexico USA
  Device
  9900 Bold
  OS
  7.1.0.250 (B648)
  Carrier
  T-Mobile USA
  Posts
  182
  OK so i went onto the inter webs and compiled a list of the supported symbols i could find. but no crests for teams. sorry.

  Lshap
  (☉ ☉) └▶‎​ ◀┓ ☂ ☇ ⌣ ™ œ Œ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ ♢ ♤ ♧ ♡ ✡ ☠ ☮ ☏ ♩ ♪ ♬ ♭ № Σ Λ Γ ✓ ✗ ☐ ☑ ⇆ → ↓ ※ ☀ ✆ ✉ ☀ ♊ ♏ ♓ ‪♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♓ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♈ ♉ ♒ ♋ ♌ ♎ Π​ Σ † τ λ ▲ △ ▼ ▽ № • ◦ * ℠ ☺ œ ∞ • o ‰ ∏ Δ Ω √ € ƒ $ ≤ ≥ ≠ ~ ≈ (( )) [ < { ~ = “ ^ % ] > } \ ` ” | ∫ ∑ † ‡ … ̀́ Ώ Δ Θ έ ζ** *† ‡ ₣ ▲ ► ▼ ◄ λ ₪ Ж ‡ Я ♓Đ я ω ζ β ά Ǽ Ŋ Ħ Ŧ т й щ Θ ς ώ ξ Є ε Џ Š J Π​ Σ † τ П в ю д л ш ц м к Б б ч ф Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề ĪĄąάαΆ ЪЂВβļЗв ǢςŒœτĎđď Ęꀀξ∑ΣẾỀєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜğģĢĞ. ΉŀļĦĥĤħђн ĮįΊīıĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк ĿŁĻĽĹĺļĽľŀł₤. мМ ИийЙŊŋήηňŇ ΦθΌσƠơо ρ ЯŖŘяѓŗ šŠŞşŚśŜŝ †ŦŧŤŢţťтτ ЏŲųΰυЏƯưцẀẁẂẃẄẅώШЩŴŵωшщ Х ỲУЧўчЎΎŹŻżŽŹźž ♥̸̨-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸♥̸̨ .•**`•..•**`•. •ː̗̀☀•*ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•*•☀ː̖́• ♌•.:•≈※♈※≈•.:•♌ ж**Ж**ж *☀ζ№ζ☀* •.:•☃•.:•. ♋◦♍◦♋ ˚˚☀♓εз♓☀˚˚ •☀♡◦∙•♥•∙◦♡☀• ω•∙…◦*∙~Ώ~∙*◦…∙•ω •♦*εз*♦• .*•☀•*. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♡̷̴̬̩̃ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̈ ♡̷


  CURRENCY CODES:
  $ ₣ ₤ ₧ € ₯ % ‰

  MATHEMATICAL CODES:

  − + % ‰ = ≠ ≈ ≡ < > ≤ ≥ ∞ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∫ ∂ ∆ ∏ ∑ √ ∟ ∩ ∙ ƒ ⁄

  PUNCTUATION AND OTHER CHARACTERS:

  !” # ‘ ( ) * , – . / : ; ? @ [ \ ] ^_ { | } ~ ‚ „ … † ‡ ‹ ‘ ’ “ ” • – — ™ › ℅ ⁿ ― ‣ ‾ ‼ № ← → ↑ ↓ ♀ ♂ ♩ ♪ ♬ ♭ ℠⌣ ✆ ✉ ★ ☆ ♂ ♀ ▲ ► ▼ ◄

  MISCELLANEOUS SYMBOLS:

  ☀ ☁ ☂ ☃ ☇ ☎ ☐ ☑ ☹ ☺ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♠ ♤ ♥ ♡ ♦ ♢ ♣ ♧

  Latin-1SUPPLEMENTI:  Latin Extended-AEuropean LATIN:

  Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į I ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ

  LATIN EXTENDED:

  -Bƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ ǂ ǃLOVƎ

  Croatian digraphs matching Serbian Cyrillic letters:

  DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj

  Pinyin diacritic-vowel combinations

  Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ

  ADDITIONS:

  ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵǺ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ

  Additions for Slovenian and Croatian:

  Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ

  Additions for Romanian:

  Ș ș Ț ț

  Czech, Slovak, and Slovenian:

  Ą ą Ę ę Ě ě Ů ů Č č ď ť Ĺ ĺ Ň ň Ŕ ŕ Ř ř Š š Ž ž

  FRENCH:

  Œ œ € ₣

  GERMAN:

  „ “ ” €

  GREEK:

  Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

  Based on ISO 8859-7:

  ʹ ͵ ͺ ; ΄ ΅ Ά Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ

  Variant Letterforms:

  ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ

  Archaic Letters:

  Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ Ϡ ϡ

  Hawaiian:

  Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻ
  Italian:
  € ₤

  Polish:

  Ą ą Ę ę Ć ć Ł ł Ń ń Ś ś Ź ź Ż ż

  Romanian:

  Ă ă Ș ș Ş ş Ț ț Ţ ţ

  Russian (Русский) (Cyrillic):

  А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

  Cyrillic Extensions:

  Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ Ґ ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ ґ

  Basic Russian Alphabet:

  А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

  Spanish:
  € ₧

  Turkish:

  I ı Ğ ğ Ş ş ₤

  IPA Extensions:


  ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ

  IPA Characters for Disordered Speech:
  ʩ ʪ ʫ ʬ

  Flags
  *AF* – Afghanistan
  *AX* – Aland Islands
  *AL* – Albania
  *DZ* – Algeria
  *AS* – American Samoa
  *AD* – Andorra
  *AO* – Angola
  *AI* – Anguilla
  *AQ* – Antarctica
  *AG* – Antigua and Barbuda
  *AR* – Argentina
  *AM* – Armenia
  *AW* – Aruba
  *AC* – Ascension Island
  *AU* – Australia
  *AT* – Austria
  *AZ* – Azerbaijan
  *BS* – Bahamas
  *BH* – Bahrain
  *BB* – Barbados
  *BD* – Bangladesh
  *BY* – Belarus
  *BE* – Belgium
  *BZ* – Belize
  *BJ* – Benin
  *BM* – Bermuda
  *BT* – Bhutan
  *BW* – Botswana
  *BO* – Bolivia
  *BA* – Bosnia and Herzegovina
  *BV* – Bouvet Island
  *BR* – Brazil
  *IO* – British Indian Ocean Territory
  *BN* – Brunei Darussalam
  *BG* – Bulgaria
  *BF* – Burkina Faso
  *BI* – Burundi
  *KH* – Cambodia
  *CM* – Cameroon
  *CA* – Canada
  *CV* – Cape Verde
  *KY* – Cayman Islands
  *CF* – Central African Republic
  *TD* – Chad
  *CL* – Chile
  *CN* – China
  *CX* – Christmas Island
  *CC* – Cocos (Keeling) Islands
  *CO* – Colombia
  *KM* – Comoros
  *CG* – Congo
  *CD* – Congo, Democratic Republic
  *CK* – Cook Islands
  *CR* – Costa Rica
  *CI* – Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
  *HR* – Croatia (Hrvatska)
  *CU* – Cuba
  *CY* – Cyprus
  *CZ* – Czech Republic
  *CS* – Czechoslovakia (former)
  *DK* – Denmark
  *DJ* – Djibouti
  *DM* – Dominica
  *DO* – Dominican Republic
  *TP* – East Timor
  *EC* – Ecuador
  *EG* – Egypt
  *SV* – El Salvador
  *GQ* – Equatorial Guinea
  *ER* – Eritrea
  *EE* – Estonia
  *ET* – Ethiopia
  *FK* – Falkland Islands (Malvinas)
  *FO* – Faroe Islands
  *FJ* – Fiji
  *FI* – Finland
  *FR* – France
  *FX* – France, Metropolitan
  *GF* – French Guiana
  *PF* – French Polynesia
  *TF* – French Southern Territories
  *MK* – F.Y.R.O.M. (Macedonia)
  *GA* – Gabon
  *GM* – Gambia
  *GE* – Georgia
  *DE* – Germany
  *GH* – Ghana
  *GI* – Gibraltar
  *GB* – Great Britain (UK)
  *GR* – Greece
  *GL* – Greenland
  *GD* – Grenada
  *GP* – Guadeloupe
  *GU* – Guam
  *GT* – Guatemala
  *GN* – Guinea
  *GW* – Guinea-Bissau
  *GY* – Guyana
  *HT* – Haiti
  *HM* – Heard and McDonald Islands
  *HN* – Honduras
  *HK* – Hong Kong
  *HU* – Hungary
  *IS* – Iceland
  *IN* – India
  *ID* – Indonesia
  *IR* – Iran
  *IQ* – Iraq
  *IE* – Ireland
  *IL* – Israel
  *IM* – Isle of Man
  *IT* – Italy
  *JE* – Jersey
  *JM* – Jamaica
  *JP* – Japan
  *JO* – Jordan
  *KZ* – Kazakhstan
  *KE* – Kenya
  *KI* – Kiribati
  *KP* – Korea (North)
  *KR* – Korea (South)
  *KW* – Kuwait
  *KG* – Kyrgyzstan
  *LA* – Laos
  *LV* – Latvia
  *LB* – Lebanon
  *LI* – Liechtenstein
  *LR* – Liberia
  *LY* – Libya
  *LS* – Lesotho
  *LT* – Lithuania
  *LU* – Luxembourg
  *MO* – Macau
  *MG* – Madagascar
  *MW* – Malawi
  *MY* – Malaysia
  *MV* – Maldives
  *ML* – Mali
  *MT* – Malta
  *MH* – Marshall Islands
  *MQ* – Martinique
  *MR* – Mauritania
  *MU* – Mauritius
  *YT* – Mayotte
  *MX* – Mexico
  *FM* – Micronesia
  *MD* – Moldova
  *MC* – Monaco
  *ME* – Montenegro
  *MS* – Montserrat
  *MA* – Morocco
  *MZ* – Mozambique
  *MM* – Myanmar
  *NA* – Namibia
  *NR* – Nauru
  *NP* – Nepal
  *NL* – Netherlands
  *AN* – Netherlands Antilles
  *NT* – Neutral Zone
  *NC* – New Caledonia
  *NZ* – New Zealand (Aotearoa)
  *NI* – Nicaragua
  *NE* – Niger
  *NG* – Nigeria
  *NU* – Niue
  *NF* – Norfolk Island
  *MP* – Northern Mariana Islands
  *NO* – Norway
  *OM* – Oman
  *PK* – Pakistan
  *PW* – Palau
  *PS* – Palestinian Territory, Occupied
  *PA* – Panama
  *PG* – Papua New Guinea
  *PY* – Paraguay
  *PE* – Peru
  *PH* – Philippines
  *PN* – Pitcairn
  *PL* – Poland
  *PT* – Portugal
  *PR – Puerto Rico
  *QA* – Qatar
  *RE* – Reunion
  *RO* – Romania
  *RU* – Russian Federation
  *RW* – Rwanda
  *GS* – S. Georgia and S. Sandwich Isls.
  *KN* – Saint Kitts and Nevis
  *LC* – Saint Lucia
  *VC* – Saint Vincent the Grenadines
  *WS* – Samoa
  *SM* – San Marino
  *ST* – Sao Tome and Principe
  *SA* – Saudi Arabia
  *SN* – Senegal
  *RS* – Serbia
  *SC* – Seychelles
  *SL* – Sierra Leone
  *SG* – Singapore
  *SI* – Slovenia
  *SK* – Slovak Republic
  *SB* – Solomon Islands
  *SO* – Somalia
  *ZA* – South Africa
  *GS* – S. Georgia and S. Sandwich Isls.
  *ES* – Spain
  *LK* – Sri Lanka
  *SH* – St. Helena
  *PM* – St. Pierre and Miquelon
  *SD* – Sudan
  *SR* – Suriname
  *SJ* – Svalbard Jan Mayen Islands
  *SZ* – Swaziland
  *SE* – Sweden
  *CH* – Switzerland
  *SY* – Syria
  *TW* – Taiwan
  *TJ* – Tajikistan
  *TZ* – Tanzania
  *TH* – Thailand
  *TG* – Togo
  *TK* – Tokelau
  *TO* – Tonga
  *TT* – Trinidad and Tobago
  *TN* – Tunisia
  *TR* – Turkey
  *TM* – Turkmenistan
  *TC* – Turks and Caicos Islands
  *TV* – Tuvalu
  *UG* – Uganda
  *UA* – Ukraine
  *AE* – United Arab Emirates
  *UK* – United Kingdom
  *US* – United States
  *UM* – US Minor Outlying Islands
  *UY* – Uruguay
  *SU* – USSR (former)
  *UZ* – Uzbekistan
  *VU* – Vanuatu
  *VA* – Vatican City State (Holy See)
  *VE* – Venezuela
  *VN* – Viet Nam
  *VG* – British Virgin Islands
  *VI* – Virgin Islands (U.S.)
  *WF* – Wallis and Futuna Islands
  *EH* – Western Sahara
  *YE* – Yemen
  *YU* – Yugoslavia (former)
  *ZM* – Zambia
  *ZR* – Zaire) – See CD Congo, Democratic Republic
  *ZW* – Zimbabwe
  Last edited by lshap; 03-02-2012 at 10:38 AM.Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.