Blackberry Porsche Design P9981 (Silver , Black ) 2AAAAAAA , 2AAAAAA2
special pins codes also VIP pins 2AA2AAA , 28888882


Arabic Keyboard + English Keyboard




Add us on your blackberry (BBM) :- 28B80AF0




Call Or Send TEXT MESSAGE (SMS) :- +201119723591 ( 00201119723591 )
WHATSAPP CHAT :- +201119723591 ( 00201119723591 )


Add us on your blackberry (BBM) :- 28B80AF0