Official: 9780 - 6.0.0.576 (Orange Poland)

Printable View