Function

bottom six icons
wallpaper easily replacedModel: 97xx/96xx
OS: 6.0
Author: mobiworld


free ota


source: free hello kitty blackberry themes